Portfolio > PORTFOLIO

Installation View:  OUROBOROS etc., Bitter as Her Name at Gallery Stratford.
OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name)
Mixed Media
2018

From exhibition, OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name) at Gallery Stratford, Stratford ON, May 12 to July 15, 2018