Portfolio > PORTFOLIO

Installation View:  OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name) at Gallery Stratford.
OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name)
Mixed Media
Variable
2018

OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name) at Gallery Stratford, Stratford ON. May 12 to July 15, 2018