Portfolio > PORTFOLIO

OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name)
OUROBOROS etc., (Bitter as Her Name)
2018

Installation view: OUROBOROS etc., Bitter as Her Name at Gallery Stratford, Stratford, Ontario. May 12 to July 15, 2018